0
0.00 lei
  • Un coș golcart

    Nu aveți niciun articol în coșul de cumpărături

Blog Details

Camere video la locul de muncă?

Orice antreprenor dorește o afacere solidă, bazată pe profituri reale cu respectarea tuturor cerințelor legale.

Un aspect important în orice organizație este productivitatea angajaților care se obține prin respectarea unor procese date de procedurile bine stabilite.

Pentru a atinge aceste obiective, de multe ori angajatorii doresc să-și supravegheze angajații prin intermediul unor camere video la locul de muncă pentru a vedea dacă aceștia își desfășoară activitatea în mod corect și temeinic.

Totuși, ar trebui să ne întrebăm dacă este legală supravegherea video a salariaților la locul de muncă.

În urma intrării în vigoare a Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) privind protecția datelor cu caracter personal, se impun  un set unic de reguli în această materie.

Pentru această acțiune a angajatorului, orice monitorizare video trebuie să aibă la bază un temei juridic.

Din statisticile naționale și europene ale autorităților de supraveghere rezultă faptul că majoritatea amenzilor aplicate au fost din cauza că nu există un temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. GDPR explică clar în cadrul art. 6 intitulat ”Legalitatea prelucrării”, condițiile în care o prelucrare este conformă.

Pentru supravegherea video la locul de muncă, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:

a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate și prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanelor vizate;

b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă și în mod explicit a angajaților;

c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanții angajaților înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;

d) alte forme și modalități mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu și-au dovedit anterior eficiența; 

e) durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

O greșeală uzuală în montarea acestor sisteme video este făcută de angajator  invocând simplul motiv că în acel loc se desfășoară o activitate economică, acest fapt nefiind suficient pentru a demonstra existența unui interes real pentru supravegherea persoanelor vizate.

Mai mult, operatorul trebuie să facă dovadă că a informat persoanele (fie prin afișare, luare la cunoștință sub semnătură, trimitere e-mail cu confirmare de primire și citire, pus pe intranet cu link și comunicat etc), dar trebuie să existe o asemenea dovadă.

Scopul urmărit prin acest demers?

Supravegherea video poate fi făcută doar în anumite scopuri

Camerele video pot fi folosite pentru a asigura paza si protecția persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, dar și a împrejmuirilor acestora.

Din experiența practică întâlnită în marea majoritate a organizațiilor/ instituțiilor, scopul camerelor de supraveghere se raportează la securitatea la locul de muncă, fiind montate pentru prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni. 

Supraveghere în mod excesiv?

Supravegherea excesivă se referă la montarea camerelor video în vestiarele unde angajații își depozitează hainele sau în birourile acestora. Dacă ne confruntăm cu o situație similară în practică, angajatorul va trebui să demonstreze că a avut un interes legitim care justifică instalarea lor în locurile menționate, precum și că a informat persoanele vizate despre prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video în spații în care se impune asigurarea intimității persoanelor, cum ar fi: cabine de probăvestiarecabine de duștoalete și alte locații similare. 

Ce îți trebuie ca să instalezi camere?

De regulă, persoanele interesate apelează la o firmă autorizată pentru asemenea activități. Dacă ești în căutarea unei firme care se ocupă de montarea camerelor video trebuie să știi că în spațiile publice, camerele de supraveghere pot fi montate doar de către firmele care au licență acordată de Inspectoratul General al Poliției Române.

În anumite situații, pentru instalarea camerelor de supraveghere este nevoie de o DPIA, adică de o analiză de impact asupra protecției datelor cu caracter personal. Astfel, evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal pe care o are o anumită prelucrare a acestor date este obligatorie atunci când prelucrarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

Leave your thought

Deschide Chat
Bună 👋
Cum te putem ajuta?