0
0.00 lei
  • Un coș golcart

    Nu aveți niciun articol în coșul de cumpărături

Blog Details

GDPR în unitățile de învățământ

Întrebări, răspunsuri și soluții practice

Cum protejăm datele cu caracter personal ale elevilor?

Cum acționează profesorii pentru a respecta drepturile elevilor privind datele personale ale acestora?

Sunt în măsură unitățile de învățământ să asigure confidențialitatea datelor?

Multe dintre răspunsurile la aceste întrebări precum și alte subiecte abordate le puteți urmări și valorifica participând gratuit la cursul online, unde invitat special este Cătălina Pantilimon – specialist GDPR.

https://www.sellification.org/educatori/curs-special/?fbclid=IwAR20SH7HdQUasjUwCkqTA1lPFAFfZm497gyu0w_8MeKeX-QHjYqaGYUOFoA

Un preambul la acest curs deosebit o să-l facem prin expunerea unor teme de actualitate cu care se confruntă instituțiile de învățământ în sensul prelucrării datelor personale dar și a protejării acestora.

În primul rând elevii, studenții precum și părinții acestora au dreptul de acces la informațiile personale, drept care se concretizează prin formularea unei cereri de acces către instituția de învățământ.

Pe de altă parte, instituția de învățământ – operatorul de date cu caracter personal –  are obligația de a colecta și prelucra date personale în mod legal și transparent. Este o datorie legală a acestor operatori de a comunica elevilor și părinților cum vor fi utilizate aceste date și cine va avea acces la ele precum și scopul prelucrării acestora.

Un subiect foarte amplu dezbătut în societate a fost și acela legat de publicarea rezultatelor la diferite examene.

Publicarea rezultatelor examenului poate fi efectuată în moduri diverse, inclusiv afișarea listelor cu rezultate în locuri ușor accesibile sau publicarea acestora în mass-media.

O metodă folosită foarte des, după ce multe rezultate la diferite examene au fost afișate defectuos, este aceea de anonimizare a datelor cu caracter personal, fiecărui elev/ student fiindu-i alocat un cod format din cifre și/sau litere, comunicat doar acestuia.

Dacă totuși unitatea de învățământ nu dorește să folosească această metodă și intenționează să publice rezultatele la anumite examene, trebuie în prealabil să obțină un consimțământ expres și asumat, în lipsa unui alt temei legal de prelucrare, de la toate personale a căror date sunt cuprinse în respectiva listă.

Unitățile de învățământ trebuie să se asigure de faptul ca persoanele vizate sunt conștiente despre faptul că rezultatele examenelor vor fi făcute publice și trebuie să ia măsuri de informare de cum va fi făcut acest lucru.

Aceste informații trebuie reamintite regulat elevilor și părinților la anumite intervale de timp, și anume la începutul anului școlar, la fiecare examinare sau ori de câte ori este nevoie.

Furnizarea acestor informații în mod regulat este deosebit de important în cazul unităților de învățământ cu un număr mare de elevi, iar acestea trebuie să se asigure ca persoanele vizate vor ști despre acest lucru.

De asemenea, va trebui explicat și modalitatea în care informația va fi publicată – anonimizat sau cu nume și prenume.

Unitățile de învățământ trebuie ca întotdeauna să aibă în vedere orice obiecție înainte de a decide publicarea rezultatelor drept pentru care va alege metoda de afișare cea mai convenabilă și să aibă un motiv legitim pentru a respinge eventualele obiecții ale persoanelor vizate.

Un alt subiect sensibil din punct de vedere al datelor cu caracter personal este efectuarea fotografiilor în unitățile de învățământ.

GDPR nu interzice părinților sau profesorilor să efectueze fotografii cu prilejul unor anumite evenimente, însă este de bun augur să solicităm permisiunea persoanei vizate pentru asigurarea conformității cu GDPR.

Pe de altă parte, fotografiile efectuate elevilor pentru uz oficial de către unitatea de învățământ reprezintă situații ce intră sub regimul de protecție instituit de GDPR.

În acest caz, este necesar să informați elevii cu privire la ce reprezintă aceste fotografii/ pentru ce sunt efectuate spre deosebire de fotografiile efectuate exclusiv pentru uz personal.

Avem câteva cazuri în efectuarea de fotografii în cadrul unor evenimente derulate în instituțiile de învățământ:

Uz personal

Părinții fac de obicei fotografii/ filme video copilului sau/ și altor colegi care participă la un eveniment școlar pentru uzul propriu al familiei sau bunicii/ alte rude/ prietenii copilului sunt invitați la un eveniment de același tip organizat la școală și doresc să îl filmeze și/sau fotografieze. Aceste fotografii/ imagini video sunt efectuate în scop personal, iar GDPR nu se aplica în privința lor.

Uz oficial al unității de învățământ

Fotografii ale elevilor sau studenților sunt efectuate pentru afișarea lor pe holuri sau în alte locuri publice din interiorul instituției de învățământ, dar și online.

Aceste imagini pot fi stocate și electronic cu alte date personale, iar cerințele și principiile GDPR se aplică în aceste cazuri.

Un grup de elevi sunt fotografiați în timpul unor activități didactice și fotografiile urmează să fie utilizate în afișe/anunțuri/broșuri etc. de către unitatea de învățământ.

În acest caz datele cu caracter personal intră sub incidenta GDPR, iar pentru utilizarea lor este necesar ca elevii/reprezentanții legali ai acestora să fie conștienți și informați de acest lucru și mai ales în  contextul și scopul în care vor fi folosite.

Uz media

O fotografie este luată de o publicație offline sau online de  la un eveniment organizat de instituția de învățământ.

Atâta timp cât entitatea a fost de acord cu aceasta, și copiii majori sau deținătorii drepturilor părintești ale acestora sunt conștienți și informați ca fotografiile cu cei prezenți la eveniment apar în respectiva publicație, acest lucru nu va încălca GDPR.

De multe ori unitățile de învățământ își pun întrebarea dacă au obligația desemnării unui Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO)?

Răspunsul este întotdeauna da.

Conform GDPR, unitățile de învățământ trebuie sa desemneze un DPO fiind vorba despre o autoritate publică sau organism public.

De asemenea, datele elevilor prelucrate de unitățile de învățământ sunt efectuate pe scară largă și în mod sistematic, ceea ce ne arată că și școlile organizate în sistem privat au de numit un DPO.

În concluzie asigurați-vă că elevii și personalul unității de învățământ înțeleg valoarea și importanța datelor lor cu caracter personal, protejarea lor fiind o obligație legală.

Articol publicat de Daniel MANEA

Leave your thought

Deschide Chat
Bună 👋
Cum te putem ajuta?