0
0.00 lei
  • Un coș golcart

    Nu aveți niciun articol în coșul de cumpărături

Blog Details

Datele personale ale pacienților sunt în siguranță?

Fiecare dintre noi am fost sau vom merge să ne facem un control medical, analize de rutină sau intervenții medicale.

Se poate întâmpla acest lucru de la cea mai fragedă vârstă sau pe parcursul unei vieți și inevitabil devenim pacienți care avem nevoie de atenție din partea corpului medical.

Pe lângă faptul că devenim pacienți vom avea și statutul de persoană vizată, din punct de vedere a prelucrării datelor cu caracter personal din simplul motiv că ne vom confrunta cu procesul administrativ aferent actului medical.

În consecință, un aspect deosebit de important este ca și pacient să știi cum îți sunt prelucrate datele cu caracter personal, ce drepturi ai conform GDPR și ce poți face pentru garantarea protecției acestor date, mai ales cele privind starea de sănătate.

Iată că un pacient a fost pus în postura de a uza de principiile și condițiile prelucrării datelor personale și a formulat o plângere conform Regulamentului UE 679/2016 către A.N.S.P.D.C.P. împotriva operatorului Societatea Civilă Medicală Policlinica Tommed pentru dezvăluirea fără drept de către acesta a anumitor date personale (inclusiv de sănătate) către un alt operator.

În acest sens, în urma investigației efectuate în luna noiembrie 2021, A.N.S.P.D.C.P. a constata încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), b) și f) și alin. (2), coroborate cu art. 9 din RGPD, operatorul fiind sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 euro. 

În fapt, s-a reținut că operatorul a dezvăluit respectivele date cu caracter personal fără respectarea principiilor și a condițiilor de prelucrare a datelor personale (inclusiv a celor de sănătate) și fără informarea prealabilă a persoanei implicate.

Mai mult, operatorului i s-a aplicat și măsura corectivă de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale – inclusiv, dar fără a se limita la instruirea regulată a persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului și implicarea corespunzătoare a responsabilului cu protecția datelor (art. 37-39 RGPD).

Leave your thought

Deschide Chat
Bună 👋
Cum te putem ajuta?